Co n峄慽 thau ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛 – Co ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛

9,000 37,000 

X贸a
co-noi-thau-ren-ngoai-duoi-chuot
Co n峄慽 thau ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛 – Co ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛

Videos

Chi ti岷縯 s岷 ph岷﹎

Co n峄慽 thau ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛

T锚n g峄峣 th么ng d峄g kh谩c :

 • 1 Co Ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛
 • 2 Co N峄慽 thau
 • 3 Co Ren ngo脿i thau 膽u么i chu峄檛
 • 4 N峄慽 thau 膽u么i chu峄檛
 • 5 Ren ngo脿i n峄慽 thau 膽u么i chu峄檛
 • 6 膼岷 n峄慽 thau ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛
 • 7 N峄慽 膽u么i chu峄檛 ren ngo脿i
 • 8 膼岷 n峄慽 thau 膽u么i chu峄檛
 • 9 Ren ngo脿i 膽岷 n峄慽 thau 膽u么i chu峄檛
 • 10 N峄慽 thau ren ngo脿i nh茅t 峄憂g n瓢峄沜
co-noi-thau-ren-ngoai-duoi-chuot
co noi thau ren ngoai duoi chuot

C谩c y岷縰 t峄 c啤 b岷g tr瓢峄沜 khi mua v脿 s峄 d峄g Co n峄慽 thau ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛 :

 • 1 th么ng s峄 k峄 thu岷璽 Co Ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛
 • 2 c岷 t岷 Co N峄慽 thau g峄搈 c谩c b峄 ph岷璶
 • 3 ch峄ヽ n膬ng Co Ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛
 • 4 C谩ch b瓢峄沜 l岷痯 膽岷穞 Co Ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛
 • 5 Co Ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛 Nguy锚n l铆 l脿m vi峄嘽
 • 6 S峄 d峄g Co N峄慽 thaus峄璦 ch峄璦 khi g岷穚 s峄 c峄
 • 7 漂u 膽i峄僲 Co Ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛 nh瓢 th岷 n脿o
 • 8 nh瓢峄 膽i峄僲 Co Ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛 ra sao
 • 9 Th峄漣 gian giao h脿ng v峄沬 s岷 ph岷﹎ Co N峄慽 thau
 • 10 Ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh 膽峄慽 v峄沬 Co N峄慽 thau

Th么ng S峄 K峄 Thu岷璽 Co N峄慽 Thau Ren Ngo脿i 膼u么i Chu峄檛 :

C谩ch g峄峣 th么ng d峄gH峄 in “DN膼o ren ngo脿i膼o ren trong
9.61/8″DN069.5mm ( Sai s峄 +- 0.2 )8.8mm ( Sai s峄 +- 0.2 )
131/4″DN0812.5 mm ( Sai s峄 +- 0.3 )11.5mm ( Sai s峄 +- 0.3 )
173/8″DN1016.2mm ( Sai s峄 +- 0.3 )15.3mm ( Sai s峄 +- 0.3 )
211/2″DN1520.2mm ( Sai s峄 +- 0.3 )19.5mm ( Sai s峄 +- 0.3 )
273/4″DN2025.7mm ( Sai s峄 +- 0.5 )24mm ( Sai s峄 +- 0.5 )
341″DN2532.5mm ( Sai s峄 +- 0.5 )30.5mm ( Sai s峄 +- 0.5 )
421 – 1/4′DN3241.3mm ( Sai s峄 +- 0.5 )39.5mm ( Sai s峄 +- 0.5 )
491 – 1/2″DN4047.8mm ( Sai s峄 +- 0.5 )46.6mm ( Sai s峄 +- 0.5 )
602″DN5059.6mm ( Sai s峄 +- 0.5 )56.6mm ( Sai s峄 +- 0.5 )
 • T锚n s岷 ph岷﹎ : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛
 • V铆 d峄 m茫 s岷 ph岷﹎ Co Ren ngo脿i thau 膽u么i chu峄檛 : PKT-CRNDC-13*8
 • PKT : D貌ng s岷 ph岷﹎ thau 膽峄搉g do b锚n c峄璦 h脿ng d峄 khang cung c岷
 • CRTDC : Co 1 膽岷 ren ngo脿i 1 膽岷 膽u么i chu峄檛 nh茅t 峄憂g n瓢峄沜
 • 13 : M峄ヽ ren trong 13 = 1/4′
 • 8 : 膽瓢峄漬g k铆nh 膽u么i chu峄檛 8mm
 • Co Ren ngo脿i thau 膽u么i chu峄檛 s峄 d峄g cho : Kh铆 n茅n , n瓢峄沜 , d岷 , h啤i n贸ng 鈥..v
 • 脕p su岷 ho岷 膽峄檔g : 30 kgcm2
 • Nhi峄噒 膽峄 ho岷 膽峄檔g : 0 t峄沬 180 膽峄 c
 • M脿u s岷痗 N峄慽 thau 膽u么i chu峄檛 : V脿ng , ( ph么i l峄沶 s岷 c贸 m脿u 膽en ch煤t )
 • C谩c b峄 ph岷璶 ch铆nh Co Ren ngo脿i thau 膽u么i chu峄檛 g峄搈 : Cong Ren ngo脿i , 膽岷 膽u么i chu峄檛
 • V岷璽 li峄噓 c岷 t岷 N峄慽 thau 膽u么i chu峄檛 g峄搈 : Thau
 • Tr峄峮g l瓢峄g 1 s岷 ph岷﹎ Co Ren ngo脿i thau 膽u么i chu峄檛 kho岷g : 20 – 500 gam t霉y theo quy c谩ch ( 膽贸ng g贸i )
 • T矛nh tr岷g : m峄沬 100%
 • H茫ng s岷 xu岷 : C峄璦 h脿ng d峄 khang nh岷璶 gia c么ng s岷 ph岷﹎ thau , inox , s岷痶 theo m岷玼 ( c贸 s峄 l瓢峄g v脿 m岷玼 s岷 ph岷﹎ )
co-noi-thau-ren-ngoai-duoi-chuot
co noi thau ren ngoai duoi chuot

M茫 S峄 Co N峄慽 Thau Ren Ngo脿i 膼u么i Chu峄檛 C峄 H茫ng S岷 Xu岷 :

 • PKT-CRTDC-9.6*6 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 9.6mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 6mm
 • PKT-CRTDC-9.6*8 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 9.6mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 8mm
 • PKT-CRTDC-9.6*10 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 9.6mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 10mm
 • PKT-CRTDC-9.6*12 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 9.6mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 12mm
 • PKT-CRTDC-13*6 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 13mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 6mm
 • PKT-CRTDC-13*8 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 13mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 8mm
 • PKT-CRTDC-13*10 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 13mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 10mm
 • PKT-CRTDC-13*12 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 13mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 12mm
 • PKT-CRTDC-13*14 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 13mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 14mm
 • PKT-CRTDC-13*16 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 13mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 16mm
 • PKT-CRTDC-13*18 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 13mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 18mm
 • PKT-CRTDC-13*20 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 13mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 20mm
 • PKT-CRTDC-17*6 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 17mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 6mm
 • PKT-CRTDC-17*8 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 17mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 8mm
 • PKT-CRTDC-17*10 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 17mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 10mm
 • PKT-CRTDC-17*12 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 17mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 12mm
 • PKT-CRTDC-17*14 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 17mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 14mm
 • PKT-CRTDC-17*16 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 17mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 16mm
 • PKT-CRTDC-17*18 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 17mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 18mm
 • PKT-CRTDC-17*20 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 17mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 20mm
 • PKT-CRTDC-21*6 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 21mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 6mm
 • PKT-CRTDC-21*8 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 21mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 8mm
 • PKT-CRTDC-21*10 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 21mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 10mm
 • PKT-CRTDC-21*12 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 21mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 12mm
 • PKT-CRTDC-21*14 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 21mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 14mm
 • PKT-CRTDC-21*16 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 21mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 16mm
 • PKT-CRTDC-21*18 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 21mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 18mm
 • PKT-CRTDC-21*20 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 21mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 20mm
 • PKT-CRTDC-27*8 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 27mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 8mm
 • PKT-CRTDC-27*10 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 27mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 10mm
 • PKT-CRTDC-27*12 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 27mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 12mm
 • PKT-CRTDC-27*14 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 27mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 14mm
 • PKT-CRTDC-27*16 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 27mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 16mm
 • PKT-CRTDC-27*18 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 27mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 18mm
 • PKT-CRTDC-27*20 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 27mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 20mm
 • PKT-CRTDC-27*27 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 27mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 27mm
 • PKT-CRTDC-34*8 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 34mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 8mm
 • PKT-CRTDC-34*10 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 34mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 10mm
 • PKT-CRTDC-34*12 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 34mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 12mm
 • PKT-CRTDC-34*14 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 34mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 14mm
 • PKT-CRTDC-34*16 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 34mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 16mm
 • PKT-CRTDC-34*18 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 34mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 18mm
 • PKT-CRTDC-34*20 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 34mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 20mm
 • PKT-CRTDC-34*27 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 34mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 27mm
 • PKT-CRTDC-34*34 : Co n峄慽 thau ren ngo脿i 34mm – 膼u么i chu峄檛 c贸 膽瓢峄漬g k铆nh 桅 34mm

C岷 T岷 Co N峄慽 Thau Ren Ngo脿i 膼u么i Chu峄檛 G峄搈 2 B峄 Ph岷璶 Ch铆nh :

 • B峄 ph岷璶 1 : Co 1 膽岷 ren ngo脿i
 • B峄 ph岷璶 2 : 1 膽岷 膽u么i chu峄檛
co-noi-thau-ren-ngoai-duoi-chuot
co noi thau ren ngoai duoi chuot

Ch峄ヽ N膬ng Co N峄慽 Thau Ren Ngo脿i 膼u么i Chu峄檛 :

 • Ch峄ヽ n膬ng ch铆nh Co Ren ngo脿i thau 膽u么i chu峄檛 Cong k岷縯 n峄慽 ren v峄沬 峄憂g n瓢峄沜
 • S峄 d峄g k岷縯 h峄 xi lanh kh铆 n茅n
 • S峄 d峄g k岷縯 h峄 膼岷 n峄慽 nhanh kh铆 n茅n
 • S峄 d峄g k岷縯 h峄 C么ng t岷痗 谩p su岷
 • S峄 d峄g k岷縯 h峄 膼峄搉g h峄 谩p su岷
 • S峄 d峄g k岷縯 h峄 Xi lanh thu峄 l峄眂
 • S峄 d峄g k岷縯 h峄 膼峄搉g h峄 nhi峄噒 膽峄

C谩ch b瓢峄沜 l岷痯 膽岷穞 Co n峄慽 thau ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛 g峄搈 5 b瓢峄沜 :

 • B瓢峄沜 1 : X谩c 膽峄媙h m峄ヽ ren k岷縯 n峄慽
 • B瓢峄沜 2 : 膼o kho岷g c谩ch 膽峄 b岷痶 v脿o h峄 l铆
 • B瓢峄沜 3 : Qu岷 cao su non 峄 ph岷 ren trong
 • B瓢峄沜 4 : S峄 d峄g m峄 l茅t v岷穘 峄慶 x岷 xu峄憂g theo chi峄乽 kim 膽峄搉g h峄
 • B瓢峄沜 5 : 膼岷 膽u么i chu峄檛 c岷 v貌ng si岷縯 l岷

Nguy锚n L铆 L脿m Vi峄嘽 Co N峄慽 Thau Ren Ngo脿i 膼u么i Chu峄檛 :

 • 1 K岷縯 n峄慽 ren ngo脿i thi岷縯 b峄 v脿 膽瓢峄漬g 峄憂g d岷玭 n瓢峄沜 , kh铆 , d岷
co-noi-thau-ren-ngoai-duoi-chuot
co noi thau ren ngoai duoi chuot

S峄璦 Ch峄璦 Khi G岷穚 S峄 C峄 Co Ren Ngo脿i 膼u么i Chu峄檛 :

Tr瓢峄漬g h峄 1 : G岷痭 kh么ng v峄玜 Ren v脿o thi岷縯 b峄

 • Nguy锚n nh芒n : Do tr峄峮 sai m峄ヽ ren
 • Kh岷痗 ph峄 s峄 c峄 tr瓢峄漬g h峄 1 : 膼峄昳 l岷 n峄慽 ren , n锚n 膽o k峄 m峄ヽ ren trong b峄焛 v矛 ren trong ren ngo脿i khi 膽o ra kh谩c nhau

Tr瓢峄漬g h峄 2 : 膼u么i chu峄檛 d峄 r峄泃 ra kh峄廼 l貌ng 膽瓢峄漬g k矛nh trong 峄憂g

 • Nguy锚n nh芒n : Do kh么ng 膽煤ng 膽u么i chu峄檛 , 膽u么i chu峄檛 nh峄 h啤n so v峄沬 峄憂g
 • Kh岷痗 ph峄 s峄 c峄 tr瓢峄漬g h峄 2 : 膼峄昳 l岷 ph岷 膽u么i chu峄檛 l峄沶 h啤n ho岷穋 th铆ch h峄

Tr瓢峄漬g h峄 3 : X脤 h啤i li锚n t峄 峄 ren k岷縯 n峄慽

 • Nguy锚n nh芒n : Do kh么ng qu芒n keo l峄 ho岷穋 cao su non
 • Kh岷痗 ph峄 s峄 c峄 tr瓢峄漬g h峄 3 : Thao ra qu岷 keo l峄 cao su non 峄 ph岷 ren ngo脿i

漂u 膼i峄僲 Co N峄慽 Thau Ren Ngo脿i 膼u么i Chu峄檛 :

 • 1 Gi谩 th脿nh h峄 l媒 v峄沬 ch岷 l瓢啤ng
 • 2 D峄 d脿ng th芒y th岷 s峄璦 ch瓢a
 • 3 L岷痯 膽岷 d峄 s脿ng
 • 4 Thau d脿y n锚n s峄 d峄g 膽瓢峄 nhi峄乽 ng脿nh ng峄
 • 5 C贸 nhi峄乽 m峄ヽ ren l峄沶 nh峄 kh谩c nhau
 • 6 脕p l峄眂 cao l锚n t峄沬 20 kg/cm2
 • 7 Nhi峄噒 膽峄 cao l锚n t峄沬 180 膽峄 c
 • 8 C贸 th峄 膽岷穞 theo m岷玼 khi c贸 s峄 l瓢峄g

Nh瓢峄 膼i峄僲 Co N峄慽 Thau Ren Ngo脿i 膼u么i Chu峄檛 :

 • 1 Kh么ng s峄 d峄g cho ch岷 膬n m貌n
 • 2 N锚n si岷縯 v岷穘 v峄玜 tay
 • 3 C岷 c峄 d锚 膽峄 si岷縯 v貌ng ngo脿i
 • 4 C岷 qu岷 cao su non ( keo l峄 ph岷 ren ngo脿i )
co-noi-thau-ren-ngoai-duoi-chuot
co noi thau ren ngoai duoi chuot

L瓢u 脻 C岷 Bi岷縯 Tr瓢峄沜 Khi Mua S岷 Ph岷﹎ Co Ren Ngo脿i 膼u么i Chu峄檛 :

 • L瓢u 媒 1 Khi 膽o m峄ヽ ren s岷 c贸 tr锚n l峄嘽h n锚n xem b岷g quy 膽峄昳 tr锚n
 • L瓢u 媒 2 Khi n峄慽 ren c贸 2 膽i峄乽 c岷 lu 媒 ren trong v脿 ren ngo脿i khi 膽o ra s岷 tr锚n l峄嘽h l锚n
 • L瓢u 媒 3 膼u么i chu峄檛 ph岷 b岷眓g ho岷穋 l峄沶 h啤n 膽瓢峄漬g k铆nh trong 峄憂g
 • L瓢u 媒 4 Do s岷 xu岷 thau d脿y n锚n s峄 d峄g 膽瓢峄 n瓢峄沜 ho岷穋 kh铆 h峄沬 n贸ng
 • L瓢u 媒 5 Ph岷 qu岷 cao su non m峄沬 膽岷 b岷 kh么ng x矛

Co Ren Ngo脿i 膼u么i Chu峄檛 Th瓢峄漬g 膼瓢峄 S峄 D峄g Trong C谩c Ng脿nh Ngh峄 :

 • M谩y kh铆 n茅n : Cung c岷 d岷玭 kh铆 n茅n c贸 c谩c b峄 ph岷璶 ho岷 膽峄搉g
 • Ngu峄搉 n瓢峄沜 : D岷玭 n瓢峄沜 膽i theo nhu c岷 s峄 d峄g
 • V脿 膽瓢峄 d峄 d峄g trong r岷 nh矛u ng脿nh c么ng nghi峄噋 kh谩c 鈥..v

C谩c S岷 Ph岷﹎ Kh谩c Th瓢峄漬g 膼瓢峄 S峄 D峄g K猫m Co Ren Ngo脿i Thau 膼u么i Chu峄檛 :

 • 1 C么ng t岷痗 谩p su岷
 • 2 Van 膽i峄噉 t峄
 • 3 Van kh铆 n茅n
 • 4 膽峄搉g h峄 谩p su岷
 • 5 Xi lanh kh铆 n茅n
 • 6 峄恘g d岷玭 kh铆 , n瓢峄沜 , d岷 , ho谩 ch岷
 • 7 C么ng t岷痗 谩p su岷
 • 8 膼峄搉g h峄 nhi峄噒 膽峄

C谩c d貌ng s岷 ph岷﹎ t瓢啤ng t峄 Co n峄慽 thau Ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛 :

 • 1 K茅p ( 2 膽岷 ren ngo脿i )
 • 2 S啤 mi thau ( 1 膽岷 ren trong 1 膽岷 ren ngo脿i , ren trong l峄沶 h啤n ho岷穋 b岷眓g ren ngo脿i )
 • 3 C脿 r谩 thau ( 1 膽岷 ren trong 1 膽岷 ren ngo脿i , ren trong nh峄 h啤n ren ngo脿i )
 • 4 N峄慽 膽u么i chu峄檛 ( 1 膽芒u ren ngo脿i 1 膽岷 膽u么i chu峄檛 n峄慽 峄憂g si岷縯 c峄 d锚 )
 • 5 T锚 ren trong ( 3 膽岷 ren trong )
 • 6 Co ren trong ( 2 膽岷 ren trong )
 • 7 Co 膽i岷縰 ( 1 膽岷 ren trong , 1 膽岷 ren ngo脿i )
 • 8 Ng茫 5 ren trong ( 5 l峄 ren trong )

Th峄漣 Gian Giao H脿ng V峄沬 S岷 Ph岷﹎ Co N峄慽 Thau ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛 :

1 V峄沬 nhu c岷 g峄璱 h脿ng nhanh c峄璦 h脿ng d峄 khang ch煤ng t么i :

 • S岷 b谩o gi谩 膽贸ng g贸i , ch峄 h矛nh x谩c nh芒n ( zalo ) kh谩ch h脿ng y锚u c岷
 • Kh谩ch h脿ng chuy峄僴 kho岷 v脿 膽瓢峄 x谩c nh岷璶
 • Nh芒n vi锚n b谩n h脿ng s岷 ch峄 phi岷縰 x谩c nh岷璶 giao h脿ng c峄 nh脿 v岷璶 chuy峄僴

2 V峄沬 nhu c岷 g峄璱 ch脿nh ( nh脿 xe )

 • Kh谩ch h脿ng cung c岷 膽峄媋 ch峄 nh脿 xe ( trong ph岷 vi TPHCM ) , t锚n ng瓢峄漣 nh岷璶 s峄 膽i峄噉 tho岷
 • Kh谩ch h脿ng chuy峄僴 kho岷 v脿 膽瓢峄 x谩c nh岷璶
 • C谩c ch脿nh xe c贸 nhu c岷 ph铆 nh芒n vi锚n c峄璦 h脿ng s岷 b谩o cho qu媒 kh谩ch

Ch铆nh S谩ch B岷 H脿nh 膼峄慽 V峄沬 Co N峄慽 Thau ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛 :

1 T霉y thu峄檆 v脿o d貌ng s岷 ph岷﹎ nh脿 s岷 xu岷 quy 膽峄媙h

2 Li锚n h峄 tr峄眂 ti岷縫 nh芒n vi锚n b谩n h脿ng 膽峄 bi岷縯 chi ti岷縯

3 C谩c s岷 ph岷﹎ kh么ng 膽煤ng nhu c岷 kh谩c h脿ng :

 • C贸 th峄 膽峄昳 tr岷 trong th峄漣 gian 1 2 ng脿y sau khi mua h脿ng
 • C谩c s岷 ph岷﹎ ph岷 c貌n 膽岷 膽峄 h峄檖 , h贸a 膽啤n mua h脿ng
 • S岷 ph岷﹎ kh么ng ch脿y x瓢峄沜 , s峄 d峄g
 • N岷縰 qu媒 kh谩ch 峄 xa ph岷 b谩o cho nh芒n vi锚n b谩n h脿ng 膽峄 膽岷 b岷 kh么ng xu岷 kho s岷 ph岷﹎ sau 1 2 ng脿y nh岷璶 h脿ng

Ch煤 媒 khi mua s岷 ph岷﹎ Co N峄慽 thau ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛 :

 • 1 Do vi峄嘽 c岷 ti岷縩 s岷 ph岷﹎ m岷玼 m茫 , n锚n c贸 th峄 nh脿 s岷 xu岷 c岷 ti岷縩 m岷玼 m茫 s岷 kh谩c h矛nh
 • 2 Qu媒 kh谩ch n锚n quay video l岷 trong khi m峄 s岷 ph岷﹎ , nh岷眒 膽岷 b岷 quy tr矛nh b岷 h脿nh s峄 ki峄噉 h峄弉g h贸c do nh脿 v岷璶 chuy峄僴
 • 3 Tr瓢峄沜 khi mua s岷 ph岷﹎ quy kh谩ch c贸 y锚u c岷 h矛nh s岷 ph岷﹎ c贸 th峄 li锚n h峄 nh芒n vi锚n b谩n h脿ng g峄璱 h矛nh cho qu媒 kh谩ch
 • 4 C谩c s岷 ph岷﹎ d貌ng 膽i峄噉 nh瓢 Van 膽i峄噉 t峄 c谩c lo岷 ph岷 coil 膽i峄噉 kh么ng 膽瓢峄 b岷 h脿nh b峄焛 c谩c h茫ng s岷 xu岷
 • 5 Khi 膽岷穋 h脿ng s岷 xu岷 s岷 ph岷﹎ 膼峄搉g , inox , s岷痶 , m脿ng nh峄盿 c岷 m岷玼 v脿 y锚u c岷 s峄 l瓢峄g khi s岷 xu岷
 • 6 M峄檛 s峄 s岷 ph岷 膽ang ho脿ng thi峄噉 video s峄 d峄g . Kh谩ch h脿ng c贸 th岷 y锚u c岷 video s岷 ph岷﹎
 • 7 C谩c s岷 ph岷﹎ gia c么ng t霉y theo s峄 l瓢峄g th峄漣 gian 2 – 14 ng脿y
 • 8 C谩c s岷 ph岷﹎ nh岷璸 kh岷﹗ th峄漣 gian t峄 7 t峄沬 30 ng脿y

S岷 ph岷﹎ bao g峄搈 Co n峄慽 thau ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛 :

1 M峄檛 s岷 ph岷﹎ Co n峄慽 thau ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛

馃憢M峄峣 Th岷痗 M岷痗 Qu媒 Kh谩ch Vui L貌ng Li锚n H峄 Hotline 膼峄 膼瓢峄 T瓢 V岷 Tr峄眂 Ti岷縫 V脿 H峄 Tr峄 K峄媝 Th峄漣.

馃憢膼峄媋 Ch峄 C峄璦 H脿ng: 137 T岷 Uy锚n P4 Q11 (Hcm)

鈽庯笍 Hotline, Zalo Qu媒 Kh谩ch Xem Tr锚n Ph岷 Li锚n H峄 Kh谩ch H脿ng C峄璦 Web ( Do C贸 Th峄 Th芒y 膼峄昳 S峄 膼t D峄 D脿ng , Mong Qu媒 Kh谩ch Th么ng C岷

馃憢Gmail: Khangtrinh0299@Gmail.Com

馃憢K锚nh Youtube: Xem Video Tr峄眂 Ti岷縫 C峄璦 C峄璦 H脿ng

馃憢Shop 膼岷穞 Tr峄眂 Ti岷縫 Sendo :

馃憢Shop 膼岷穞 Tr峄眂 Ti岷縫 Shopee

馃審 Website: C谩c s岷 ph岷﹎ c峄璦 h脿ng D峄 khang

M峄ヽ ren

13mm = 1/4" = DN08, 17mm = 3/8鈥 = DN10, 21mm = 1/2鈥 = DN15, 27mm = 3/4鈥 = DN20, 34mm = 1鈥 = DN25, 9.6mm = 1/8鈥 = DN06

膼瓢峄漬g k铆nh l峄

10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 21mm, 27mm, 34mm, 6mm, 8mm

膼谩nh gi谩

Ch瓢a c贸 膽谩nh gi谩 n脿o.

H茫y l脿 ng瓢峄漣 膽岷 ti锚n nh岷璶 x茅t “Co n峄慽 thau ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛 – Co ren ngo脿i 膽u么i chu峄檛”

//nut-goi//