Trang này (cùng với các tài liệu được đề cập trong đó) cho bạn biết các điều khoản và điều kiện để chúng tôi cung cấp bất kỳ sản phẩm nào được liệt kê trên trang web Trực tuyến của chúng tôi: https://dukhang.com (trang web của chúng tôi) cho bạn.
 
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này một cách cẩn thận trước khi đặt bất kỳ sản phẩm nào từ trang của chúng tôi để đảm bảo quyền lợi của hai bên khi giao dịch.
 

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

CỬA HÀNG DỦ KHANG
Địa chỉ: 137 Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 079.4409.790
Email: khangtrinh0299@gmail.com
Website: https://dukhang.com
 

TÌNH TRẠNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cũng có thể cung cấp liên kết trên trang web của chúng tôi đến các trang web của những người bán khác, dù là có liên kết với chúng tôi hay không. Chúng tôi không cam kết rằng người bán hàng mà trang Web chúng tôi đã cung cấp sẽ có thể thực hiện đơn đặt hàng của bạn, hoặc bất kỳ sản phẩm nào mua từ người bán sẽ đảm bảo chất lượng và chúng tôi từ chối việc đảm bảo chất lượng đối với trường hợp này. Việc khước từ này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn đối với bên bán thứ ba.
 

CÓ SẴN VÀ GIAO HÀNG

Sẽ được thông tin cụ thể khi bạn đặt hàng.
 

RỦI RO VÀ QUYỀN LỢI

  • Sản phẩm có thể sẽ tồn rủi ro từ bạn tại thời điểm giao hàng
  • Quyền sở hữu sản phẩm chỉ được chuyển giao cho bạn khi chúng tôi nhận đây đủ các khoản thanh toán bao gồm các khoản tiền phải trả cho sản phẩm, cả tiền giao hàng ( hoặc được miễn phí tiền giao hàng trong các trường hợp cụ thể theo quy định của chúng tôi).
 

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HÀNG HÓA

Áp dụng chính sách hoàn trả hàng hóa của công ty

BẢO HÀNH

Áp dụng chính sách bảo hành của công ty