Hiển thị tất cả 29 kết quả

-20%

Công tắc cảm biến áp suất

Cảm biến áp lực PCM

1,377,000 
-27%

Công tắc cảm biến áp suất

Cống tắc áp lực 2 chân

680,000 
-28%

Công tắc cảm biến áp suất

Công tắc áp lực AUTOSIGMA HS203 HS206 HS210…

393,000 456,000 
-27%

Công tắc cảm biến áp suất

Công tắc áp lực chênh lệch áp

680,000 
-10%

Công tắc cảm biến áp suất

Công tắc áp lực HS203 HS206 HS210 HS220…

155,000 
-9%

Công tắc cảm biến áp suất

Công tắc áp lực máy khí nén đài…

179,000 
-29%

Công tắc cảm biến áp suất

Công tắc áp lực máy khí nén ren…

96,000 185,000 
-23%

Công tắc cảm biến áp suất

Công tắc áp lực máy rửa xe dây…

220,000 
-10%

Công tắc cảm biến áp suất

Công tắc áp lực SAGINOMIYA C103X C106X C110X…

175,000 
-12%

Công tắc cảm biến áp suất

Công tắc áp suất Danfoss KP1 KP2 KP5…

395,000 
-23%

Công tắc cảm biến áp suất

Công tắc áp suất máy rửa xe dây…

165,000 295,000 
-18%

Công tắc cảm biến áp suất

Đồng hồ áp lực 3 kim dầu chân…

720,000 830,000 
-13%

Công tắc cảm biến áp suất

Đồng hồ áp lực 3 kim dầu chân…

830,000 
-21%
930,000 
-19%
1,320,000 
-19%

Công tắc cảm biến áp suất

Đồng hồ áp lực 3 kim inox mặt…

1,320,000 
-20%
470,000 
-13%
550,000 
-26%
1,370,000 
-27%
385,000 
-33%

Công tắc cảm biến áp suất

Rơ le áp lực đóng ngắt máy rửa…

60,000 
-22%

Công tắc cảm biến áp suất

Rơ le áp lực máy bơm hơi

88,000 
-20%

Công tắc cảm biến áp suất

Rơ le áp lực máy bơm hơi 3…

187,000 
-22%

Công tắc cảm biến áp suất

Rơ le áp lực máy bơm hơi 4…

88,000 
-36%

Công tắc cảm biến áp suất

Rơ le áp lực máy bơm nước

106,000 
-28%

Công tắc cảm biến áp suất

Rơ le áp lực máy bơm nước chĩnh

190,000 
-32%

Công tắc cảm biến áp suất

Rơ le áp suất đóng ngắt máy rửa…

75,000 
-22%

Công tắc cảm biến áp suất

Rơ le áp suất máy rửa xe ren…

70,000 
-14%

Công tắc cảm biến áp suất

Rơle áp lực SNS QP

185,000