Hiển thị tất cả 8 kết quả

-17%

Đầu nối nhanh ống nước

Khớp nối inox cái đầu bít

101,000 650,000 
-17%

Đầu nối nhanh ống nước

Khớp nối inox cái đuôi chuột

70,000 784,000 
-17%

Đầu nối nhanh ống nước

Khớp nối inox cái ren ngoài

75,000 732,000 
-17%

Đầu nối nhanh ống nước

Khớp nối inox cái ren trong

76,000 783,000 
-18%

Đầu nối nhanh ống nước

Khớp nối inox đực đầu bít

35,000 645,000 
-18%

Đầu nối nhanh ống nước

Khớp nối inox đực đuôi chuột

42,000 867,000 
-17%

Đầu nối nhanh ống nước

Khớp nối inox đực ren ngoài

54,000 827,000 
-18%

Đầu nối nhanh ống nước

Khớp nối inox đực ren trong

48,000 544,000